Projektowanie mieszkań Opole

Decydując się na mieszkanie lub biuro oprócz kwestii funkcjonalnej oraz wielkości lokalu zwracamy uwagę na walory związane z estetyką miejsca. Obecnie dekoratorstwo wnętrz cieszy się znacznym zainteresowaniem. Wygodniej jest bowiem zlecić przystosowanie określonego lokalu do użytkowania profesjonaliście. A czym zajmuje się właściwie architekt wnętrz? Wbrew krzywdzącym opiniom, nie tylko zawieszaniem bibelotów. Projektant wnętrz to osoba wykształcony, mający nie tylko zmysł artystyczny, ale głównie umiejętności jego zastosowania w praktyce. W skład obowiązków związanych z zawodem projektanta wchodzą: opracowywanie programów przestrzenno – funkcjonalnych, a także kontrola nad całością procesu, oraz poszczególnymi osobami pracującymi przy danym zadaniu.Projektowanie wnętrz Opole
Architekt wnętrz powinien także prowadzić analizy – zarówno okolicy zewnętrznej jak i środka budynku, od strony funkcjonowania różnorodnych instalacji, urządzeń wentylacji czy zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Oczywiście zaprojektowanie koncepcji estetycznej pomieszczeń to również obowiązek projektanta. Zawiera się w nim ponad to: selekcja materiałów, decydowanie o metodzie prowadzenia działań nad projektem, dobór indywidualnych instalacji, sprzętów, a nawet – ich tworzenie od podstaw. Dobry projektant wie, że ważne bywa również zagwarantowanie prawidłowej akustyki w pomieszczeniu. Plany architektoniczne muszą gwarantować nie tylko estetykę lokalu, lecz równocześnie jego dostosowanie do pełnionej funkcji. Uczucie estetyki, nie ma prawa przyćmiewać od wygody użytkowania.
Zobacz filmik